Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Villa Mosabvba geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met Villa Mosa bvbaVilla Mosa bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de Villa Mosa website.

Villa Mosa bvba is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

Villa Mosa bvba behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Villa Mosa website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Villa Mosa bvba kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

De teksten van de Villa Mosa website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het eigendomsrecht van de Villa Mosa-website (waaronder teksten, ontwerp, foto's en logo's) berust bij Villa Mosa bvba

Villa Mosa bvba respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met Villa Mosa bvba.